مشکلات مربوط به سیستم خنک کننده ، انواع سمند و سورن - صفحه 370 - تراکتور آذریایجان
۱۶ام آذر ۱۳۹۶ خودرو و ماشین

آقاحامدمن نظرم این هست که موتورروشن ویازیادگرم بهیچ وجه درب رادیاتورویامنافذ ورودی رادیاتوررابازنکنید.ولی شمامالک ماشین هستیدبنظرم منتظرباشید تاازهمفکری سایرعزیزان استفاده کنیم.
ضمنااگرسابقه شرشر قبل ازتعویض رادیاتورداشته اید(حتی به میزان کم) تاپیک را مطلع نمایید.پیروزباشید. :grin:

سهیل _عبادت بجزخدمت خلق نیست.


مطالب پیشنهادی